ÚTVAR HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBY

Útvar Hlavní stavební výroby se zabývá komplexní dodávkou staveb průmyslového i bytového charakteru, včetně rodinných domků a to jak subdodavatelsky, tak i “na klíč”, včetně pozemních sítí – výkopové práce a montáž pro kanalizační řady, přípravné a výkopové práce pro montáže a dodávky vodovodních a plynových řadů. Dále provádíme úpravy ploch – odstavných, skladových apod., včetně chodníků a přístupových cest.

Pro tyto práce firma disponuje pouze kvalifikovanými zaměstnanci, vyučenými ve stavebních oborech, jejichž znalosti a dovednosti jsou neustále ověřovány a prohlubovány. Naši zaměstnanci jsou osvědčeni pro práce s novými materiály i novými technologickými postupy (sádrokarton, fasádní systémy, izolační systémy, střešní konstrukce a pod.).

Firma vlastní veškeré technické a technologické stroje a zařízení pro všechny druhy stavebních prací, včetně výškových (kostely apod).

 
Nabízíme:

  • stavební práce ve velmi vysoké kvalitě Certifikátu ČSN EN ISO řady 9001:2009 a ČSN EN ISO řady 14001:2005
  • vypracování nabídkových cenových kalkulací a rozpočtů
  • vypracování stavebně technického posouzení staveb, odhady stavebních objektů a nemovitostí soudním znalcem
  • prodej stavebních materiálů

 
Dále nabízíme práce:

  • výkopové práce zemními stavebními stroji DH 112, HON