Výrobní družstvo STAVBAŘ vzniklo delimitací dne 1.1.1990 z výrobního družstva STAVBA Vsetín. Najdete nás v Šenově u Nového Jičína u viaduktu hlavní silnice Olomouc - Ostrava na ulici Školní 562.

 

Kde nás najdete - mapa       GPS  49°36'19.833"N, 18°0'23.42"E

 

Naše firma zaměstnává cca 50 kvalifikovaných zaměstnanců vyučených v oborech a zaměstnaných v profesi: zedník, dlaždič, obkladač, kameník, tesař, klempíř, pokrývač, dělník, železář, strojník. Vlastníme svoji nákladní dopravu, včetně bagrů a nakládačů. Rovněž nabízíme výrobu a dopravu betonové směsi včetně autodomichávačů. Vlastníme veškeré technické vybavení i odbornou způsobilost - autorizaci v oboru pozemní stavby a vodohospodářské stavby. Jsme schopni reagovat i na dílčí subdodávky podle potřeby zákazníka.

 

Stavbař výrobní družstvo je, od roku 2001, držitelem osvědčení o zavedení a používání systému jakosti dle ČSN ISO 9001:2009. - Certifikát QMS  a od roku 2006 držitelem osvědčení o používání systému jakosti dle ČSN EN ISO 14001:2005 - Certifikát EMS .

Představitelem managementu pro QMS je Václav Brodík, představitelem managementu pro QMS je Jana Ballnerová

 

 Stavbař výrobní družstvo je od května 2009 akreditováno v Seznamu odborných dodavatelů pro Zelenou úsporám ( www.zelenausporam.cz )

Firma je pojištěna proti škodám způsobeným stavební činností.

 Obrat firmy v roce 2013 představoval 17,5 milionů Kč, vlastní kapitál firmy činí 2,5 milionů Kč.

 

 

 Představenstvo Stavbař výrobní družstvo svolává na úterý 24. června 2014 Členskou schůzi za účelem zákonné změny stanov – Pozvánka a návrh Stanov

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

foto . . .

foto . . .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Družstvo je děleno na útvary:

 

·         Předseda představenstva

·         Správní útvar 100 Správa družstva vedoucí

·         Správce sítě, IT,

·         Útvar HSV 300 vedoucí

·         Útvar Doprava 800 vedoucí

Veverka Pavel Ing.

Žydelová Jana

Brodík Václav

Pilař Jindřich

Závada Vratislav