Aktuální projekty:

 

 


  nástavba šaten a kanceláří KES Vratimov

5 mil. Kč

foto . . .

 

 

 

      

 

 

 


  inženýrské sítě Bernartice nad Odrou

2 mil. Kč

foto . . .

 

 

 

      

 

 

 


  RD manželů Soukenových Šenov u Nového Jičína

2 mil. Kč

foto . . .

 

 

 

      

 

 

 


  RD paní Suchomelové Nový Jičín

2,5 mil. Kč

foto . . .

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 


  fasáda tiskárny KONTEXT Nový Jičín

0,7 mil. Kč

foto . . .

 

 

 

      

 

 

 


  Vodojem SMVAK Nový Jičín

2 mil. Kč

foto . . .

 

 

 

      

 

 

 


 

 

 

 

 

Mimo tyto akce provádí družstvo mnoho jiných, jak pro firmy a státní instituce, tak i pro občany.